Schoonmaak CAO wijziging vanaf 1 januari 2015

Bent u al klaar voor de wijziging in de schoonmaak CAO van 2015?

1. Vermelding objecten op loonstrook.
Partijen verrichten inspanningen om het per 1 januari 2015 mogelijk te maken dat de objecten op de loonspecificaties vermeld gaan worden.

Wijziging vanaf 1 januari 2015 bij de CAO in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2014-2016.

ARTIKEL 25 WIJZE VAN BETALING

1. De werkgever betaalt het netto loonbedrag per bank of giro per 4 weken of per maand, uiterlijk binnen één week na afloop van het loontijdvak op een door de werknemer opgegeven bank- of girorekeningnummer.

2. Iedere werknemer ontvangt elke 4 weken of elke maand gelijktijdig met de betaling een schriftelijke loonspecificatie. Op verzoek van de werknemer wordt de loonspecificatie digitaal verstrekt.
Op de specificatie moet duidelijk leesbaar zijn vermeld:

a. naam van de werknemer, het burgerservicenummer (BSN) en zijn loonnummer;
b. periode, waarop de betaling betrekking heeft;
c. aantal gewerkte dagen;
d. aantal gewerkte uren;
e. de objecten waar de werknemer werkzaam is (vanaf 1 januari 2015);
f. aantal dagen respectievelijk uren vakantie/wettig verzuim;
f. overuren;
g. opgebouwde vakantieuren met een onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantieuren;
h. (uur)loonbedrag, gespecificeerd (met vermelding van toeslagen en VET);
i. verschuldigde loonheffing;
j. ingehouden premies sociale verzekeringswetten;
k. inhouding premie pensioen;
l. netto loonbedrag.

3. De werkgever verstrekt op verzoek van de vakvereniging een urenstaat.

 

CleanJack tijdregistratiesysteem 24 / 7 online

Met het CleanJack tijdregistratiesysteem kunt u voldoen aan de nieuwe regel die is opgenomen in artikel 25 van de CAO. Met 1 druk op de knop worden de kloktijden plus objecten van uw medewerkers geëxporteerd naar een excel spreadsheet. Deze gegevens kunt u afdrukken en toevoegen als bijlage bij de loonstrook.

Hoe werkt het?1 Plak twee RFID stickers (IN & UIT) bij uw klant op locatie (bv: in een werkkast)
2 Geef medewerkers een CleanJack handset
3 Creëer overzicht, houdt grip op werktijden in het online dashboard
4 Print de gegevens van de medewerker per periode / maand uit en voeg dit aan het loonstrookje toe.

 

 

Schoonmaak CAO wijziging vanaf 1 januari 2015


MasterKey en CleanJack gaan samenwerken
Bekijken →
European Cleaning Journal vraaggesprek met Niels van den Berg
Bekijken →
CleanJack introduceert 6-e generatie klokterminal
Bekijken →

Delen

Stuur ons een berichtje